• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
13998 2018-07-10 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัิติงานพิเศษภาคนอกเวลาราชการ (ธุรการ) ประจำภาคเรียน 1/2561
งานบุคลากร งานการเงิน
13893 2018-07-02 หนังสือราชการภายนอก 2922 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ วท.อด
13512 2018-06-06 หนังสือราชการภายนอก
12432 2018-02-28 คำสั่ง การจ้างผู้เกษียณตามโครงการจ้างครุวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2561 งานบุคลากร งานการเงิน
12119 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งไฟล์การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว2
12118 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งไฟล์การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว1
12117 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งไฟล์การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
11456 2017-12-26 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 2/2560 เพิ่มเติม งานบุคลากร งานการเงิน
10901 2017-11-10 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษภาคนอกเวลาราชการ(ธุรการ) 2/2560 งานบุคลากร งานการเงิน
10079 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาของ จ.อด
9887 2017-08-07 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแต่งตั้งบุคลการปฏิิบัติหน้าที่ภาคพิเศษนอกเวลา 1/60 เพิ่มเติม งานบุคลากร งานการเงิน
9328 2017-06-23 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 1/60 เพิ่มเติม งานบุคลากร การเงิน
9249 438/2560 2017-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษภาคนอกเวลาราชการ (ธุรการ) 1/2560 งานบุคลากร การเงิน
9197 2017-06-15 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษภาคนอกเวลาราชการ (ธุรการ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 งานบุคลากร งานการเงิน
9109 2017-06-07 ประกาศ ประกาศการจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 งานทะเบียน ครู อาจารย์ทุกท่าน
8811 2017-05-22 คำสั่ง คำสั่งจ้าง จิราภรณ์ สิทธิศักดิ์ ศักรินทร์ บุคลากร งานการเงิน
8657 2017-05-05 คำสั่ง คำสั่งการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิควิทยุกระจายเสียง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครู อาจารย์ บุคลากรทุกท่าน
8656 2017-05-05 คำสั่ง คำสั่งการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิควิทยุกระจายเสียง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครู อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
8343 2017-03-28 ประกาศ ประกาศ เรื่องพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. ปี พ.ศ.2556 ปีการศึกษา2559 งานศูนย์ข้อมุล ครู อาจารย์ ทุกท่าน
8342 2017-03-28 ประกาศ ประกาศ เรื่องพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับ ปวส. ปี พ.ศ.2557 ปีการศึกษา2559 งานศูนย์ข้อมูล ครู อาจรย์ ทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/49 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ